15 nov 2018

Skadedyrsbekjempelse i Vestlijordet huseierlag

Styret har de siste par årene fått et økende antall henvendelser om observerte skadedyr som mus og rotter rundt på eiendommene. Styret har derfor inngått avtale med Rentokil om skadedyrsbekjempelse i huseierlaget. Det er inngått en ettårig avtale. Avtalen vil bli evaluert til sommeren.

Det vil bli utplassert 25-30 åtebokser rundt eiendommene våre.

Den enkelte huseier har også selv ett selvstendig ansvar for å bekjempe rotter mv i nærmiljøet

Styret har fått følgende tips som den enkelte huseier kan iverksette selv:

• Tette hull i bakken

• Sette metallnetting på hull og ventiler. Maskestørrelsen bør være på 5 mm

• Fjern busker og planter som vokser langs veggen

• Hold gresset kort

• Fjern klatreplanter langs vegger

• Ikke stable ved eller utemøbler langs husveggen

• Ikke mat fugler. Dersom du ønsker å mate fugler, sørg for å fjerne rester på bakken regelmessig

• Ha lokk på søppeldunker. Kompost settes lengst mulig vekk fra huset

• Hold det rent under balkonger og altaner. Nedfallsløv er gode hjemmesteder for rottene

Det er viktig IKKE å lagre mat i utebodene. Det virker som en magnet på rotter.