29 aug 2017

Article

Huseierlagets forsikringspolise

Styret ønsker å informere huseierlagets boligeiere om huseierlagets boligforsikring. Dersom du lurer på om en skade dekkes av huseierlagets forsikring eller ikke, vil du finne det her i forsikringspolisen