Endret: 15 okt 2018     Opprettet: 18 apr 2018

Styrets sammensetning etter årsmøtet 10.04.2018

Etter lang tids innsats takket Robert Evensen og Torunn Sakai for seg. Styreleder takker begge for svært god innsats og engasjement for huseierlaget. Alle styremedlemmene er nye og styreleder gleder seg til å samarbeide med det nyvalgte styret.

Styreleder Hans-Olav Toft, e-post hansolav.toft@gmail.com, tlf 97719455
Styremedlem Zeeshan Younis, e-post zishanyounis@gmail.com, Martha Tynes vei 65
Styremedlem Thore Andresen, e-post thore@alter.no, Martha Tynes vei 75
Styremedlem Zaman Zafar, e-post zaman_ciit@hotmail.com ,Vestlisvingen 6
Vara styremedlem Mette Sundøen, e-post mette.sundoen@gmail.com, Martha Tynesvei 31