Endret: 10 feb 2017     Opprettet: 24 jan 2017

Årsmøter

Hvor finner jeg papirene til årsmøtene? Årsberetning og protokoll

Under menyen øverst Om oss - Nøkkelopplysninger og dokumenter - Årsmøteoversikt finner du innkallinger og protokoller fra huseierlagets årsmøter. Det er altså under Innkallingen til et årsmøte du finner årsberetningen for det enkelte år.